Upute za korištenje (privremene)
Dnevni red sastanka 2.6.
Prijedlog dnevnog reda
Tagovi: sastanak dnevni red
Ne glasa se za dokument u cijelosti.
Na pojedinim člancima:
↑: 1 ↓: 0 Ukupno: 1
Ivan Voras
01.06.2012. u 18:07
11 0

Lokacija:

Novaki Bistranski
Podgorska 58
10298 Bistra

Karta

 

 Vrijeme:

  14h.

Prijedlog je da se oni koji mogu i/ili koji putuju u Zagreb iz npr. Osijeka nađu u Zagrebu u 12h pa skupa krenu dalje.

Prijedlog dnevnog reda:

 1. Učlanjenje sudionika sastanka i osnivanje novih ogranaka
  • Podjela članskih e-iskaznica
 2. Izbor osobe koja će raditi poslove blagajnika
  • Trebamo li blagajnike lokalnih ogranaka (npr. Riječki?)
 3. Statut i Pravilnik- najvažnije / kontroverzne teme
  • Članovi: aktivni / simpatizeri?
  • Ideja: lokalni ogranci -> lokalne udruge
  • Članarine? Da ili ne?
  • Regionalni ogranci iznad županijskih?
 4. Radne skupine na državnoj razini
  • e-Demokracija
  • PR / marketing
 5. Lista poslova za lokalne ogranke - lokalni problemi, lokalna rješenja
  • Lokalni koordinatori / voditelji
  • Lokalni projekti - wifi za naselje?
 6. Razno (ako ostane vremena)
  • Predstavljanje platforme za e-demokraciju

Moderator: (izabrati osobu - možda za svaku točku posebno ili je dovoljan jedan ili dvoje?)

↑: 0 ↓: 0 Ukupno: 0
Ivan Voras
29.05.2012. u 12:53
3 0

Lokacija:

(organizacija u tijeku...)

Dnevni red sastanka 2.6.
Zatvori
Zapiši komentar